วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ประวัติ
นายบรรยงค์ แก้วสีสด
รหัสนักศึกษา 5111103032หลักสูตร คณิตศาสตร์
โทรศัพย์  090-1566472  e- mail  s5111103032@gmail.com
เกิดวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2531
อยู่บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่  1 ตำบลบ้านลำนาว 
อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช  80360

ประวัติการเรียน
จบชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดลำนาว
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดลำนว
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.3) โรงเรียนบางขันวิทยา
จบ ป.ว.ช สาขา อิเล็คทรอนิกค์  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
กำลังศึกษาปริญญาตรี อยู่ปี 5  หลักสูตรคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และกำลังฝึกสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ อำเภอทุ่งใหญ่
 

ภาพรวมดูกันเล่น ๆ ๆ  ชอบได้ ไม่เป็นไร